Balkanica LLC
САЩ, Ню Джърси

Адрес: 2 Ackerman Avenue,
Clifton,
NJ 07011
Телефон:+1 ❨551❩ 775‐2882 Факс:+1 ❨551❩ 212‐0082 Имейл: info@balkanica.us Работно време: Понеделник - Петък  08:00 am ‐ 05:00 pm Събота - Неделя   Почивни дни


  В съответствие с наредбата на действащият регламент за защита на личните данни ние Ви уведомяваме, че вашите данни ще бъдат включени в системата за обработка на лични данни на БАЛКАНИКА с цел да отговорим на вашите запитвания. В съответствие с действащите наредби, БАЛКАНИКА уведомява, че данните ще се съхраняват за периода, който е строго необходим, за да се спазят посочените по-горе правила.

До следващо уведомяване от ваша страна ще разбираме, че данните ви не са променени, че сте съгласни да ни уведомите за всякакви промени свързани с тях и сте съгласни да ги използваме за посочените цели.

БАЛКАНИКА уведомява, че ще продължи да обработва данните по законосъобразен, лоялен, прозрачен, адекватен, подходящ, ограничен, точен и актуализиран начин. Ето защо БАЛКАНИКА се ангажира да предприеме всички разумни мерки, така че те да бъдат незабавно отстранени или коригирани, когато са неточни.

В съответствие с правата, предоставени от действащият регламент за защита на личните данни можете да упражните правото на достъп, поправка, ограничаване на използването, заличаване, преносимост и противопоставяне на обработката на личните данни, както и съгласието за използването на същите, насочвайки молбата си към посочения по-горе пощенски адрес или към имейл адрес gdpr@balkanica.us