Warunki użytkowania
1. Akceptacja niniejszych Warunków
Ten dokument i inne dokumenty wymienione poniżej stanowią nasze wewnętrzne zasady lub to, co oficjalnie nazywamy naszymi Warunkami użytkowania (w skrócie “Warunki”). Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę między Tobą a firmą Balkanica.
Należy pamiętać, że sekcja 8. Roszczenia z Balkanica , zawiera klauzulę arbitrażową i zrzeczenie się roszczenia zbiorowego. Akceptując Warunki, zgadzasz się na rozwiązywanie wszystkich sporów w drodze wiążącego arbitrażu indywidualnego, co oznacza, że zrzekasz się wszelkich praw do rozstrzygania sporów przez sędziego lub ławę przysięgłych oraz zrzekasz się prawa do udziału w procesach zbiorowych, arbitrażach zbiorowych lub działaniach reprezentatywnych.
Niniejsza umowa określa Twoje prawa i obowiązki podczas korzystania z Balkanica.us, więc przeczytaj ją uważnie. Korzystając z którejkolwiek z naszych Usług (także przeglądając naszą stronę internetową), zgadzasz się na Warunki. Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami, nie możesz korzystać z naszych Usług.

2. Twoja prywatność
Wiemy, że Twoje dane osobowe są dla Ciebie ważne, dlatego są one także dla nas ważne. Nasza Polityka prywatności szczegółowo opisuje w jaki sposób Twoje dane są wykorzystywane podczas korzystania z naszych Usług.

3. Twoje konto w Balkanica
Aby korzystać z większości naszych Usług, musisz utworzyć konto w Balkanica. Oto kilka zasad dotyczących kont w Balkanica:
A. Musisz być klientem biznesowym: kupującym dla sklepu, restauracji, dystrybutorem żywności itp. Balkanica nie sprzedaje bezpośrednio konsumentowi końcowemu. Osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 18 lat i co najmniej mające 13 lat, pracujące w takich placówkach, mogą korzystać z naszych Usług wyłącznie za pośrednictwem konta należącego do przełożonego, za jego odpowiednią zgodą i pod jego bezpośrednim nadzorem. Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą korzystać z Usług Balkanica. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania na Twoim koncie wykonywane przez osobę nieletnią, na Twoim koncie mogą także być dostępne komercyjne produkty lub usługi, które powinieneś rozważyć w celu ograniczenia dostępu osób nieletnich do tych materiałów online.

B. Bądź z nami szczery. Podaj dokładne informacje o sobie. Używanie fałszywych informacji lub podszywanie się pod inną osobę lub firmę za pośrednictwem konta jest zabronione.

C. Wybierz odpowiednią nazwę. Jeśli zdecydujesz, że Twoje imię i nazwisko nie jest nazwą powiązaną z Twoim kontem, nie możesz używać języka, który jest obraźliwy, wulgarny, narusza czyjeś prawa własności intelektualnej lub narusza Warunki.

D. Tylko Ty jesteś odpowiedzialny za swoje konto. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania na swoim koncie. Jeśli współdzielisz konto z innymi osobami, osoba, której informacje finansowe znajdują się na koncie, będzie ostatecznie odpowiedzialna za całą aktywność. Rejestrujesz się jako podmiot zawodowy, ale osobiście gwarantujesz, że masz upoważnienie do akceptacji Warunków w imieniu firmy. Pozatym Twoje konta nie są zbywalne.

E. Chroń swoje hasło. Jak wspomnieliśmy powyżej, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania na swoim koncie, dlatego ważne jest, aby zabezpieczyć hasło do konta.

F. Wyjaśnijmy naszą relację. Niniejsze Warunki nie tworzą żadnej agencji, partnerstwa, wspólnego przedsięwzięcia, zatrudnienia ani relacji franczyzowej między Tobą a Balkanica.

4. Korzystanie z naszych Usług
Licencja na korzystanie z naszych Usług. Udzielamy Ci ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i odwołalnej licencji na korzystanie z naszych Usług, z zastrzeżeniem w szczególności Warunków i następujących ograniczeń:

A. A. Nie korzystaj z naszych Usług w celu łamania prawa. Zgadzasz się, że nie będziesz naruszać żadnych praw związanych z korzystaniem z Usług. Obejmuje to przepisy lokalne, stanowe, federalne i międzynarodowe, które mogą Cię dotyczyć. Na przykład, Twoim obowiązkiem jest uzyskanie zezwoleń lub licencji wymaganych przez Twoje przedsiębiorstwo i przestrzeganie obowiązujących wymogów prawnych w odpowiednich jurysdykcjach. Nie możesz sprzedawać niczego, co narusza jakiekolwiek prawo ; nie możesz angażować się w oszustwa (w tym fałszywe roszczenia lub zawiadomienia o naruszeniu), kradzież, zachowania antykonkurencyjne, groźby lub jakiekolwiek inne nielegalne działania lub przestępstwa przeciwko Balkanica.

B. Płać swoje rachunki. Jesteś odpowiedzialny za uiszczenie wszystkich opłat należnych firmie Balkanica.

C. Nie kradnij naszych rzeczy. Użytkownik zobowiązuje się nie indeksować żadnej strony Usług, nie wykonywać inżynierii wstecznej ani nie próbować uzyskać kodu źródłowego Usług.

D. Nie próbuj niszczyć naszych systemów. Zgadzasz się nie ingerować w nasze Usługi ani nie podejmować prób ich zakłócania, na przykład poprzez rozpowszechnianie wirusa lub innego szkodliwego kodu komputerowego.

E. Przestrzegaj naszych zasad dotyczących znaków towarowych. Nazwy “Balkan Gardens”, “Balkan Creamery”, “Dobrogea Lactate”, “TRADITII ROMANESTII”, “Balkanica” i inne znaki, frazy, logo i projekty Balkanica, których używamy w związku z naszymi Usługami (znaki towarowe Balkanica), są znakami towarowymi, znakami usługowymi lub szatą handlową firmy Balkanica w USA, Hiszpanii, Bułgarii, Rumunii i innych krajach.

F. Podziel się swoimi pomysłami. Uwielbiamy Twoje sugestie i pomysły! Mogą nam pomóc ulepszyć Twoje użytkowanie i nasze Usługi. Wszelkie niezamówione pomysły lub inne materiały, które przesyłasz do Balkanica (z wyłączeniem treści lub przedmiotów, które sprzedajesz za pośrednictwem naszych Usług) są uważane za niepoufne i nie należą do Ciebie. Udzielasz nam niewyłącznej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej, nieodwołalnej, podlegającej sublicencjonowaniu i wieczystej licencji na używanie i publikowanie tych pomysłów i materiałów w dowolnym celu, bez wynagrodzenia dla Ciebie.

G. G. Porozumiewaj się z nami online. Od czasu do czasu Balkanica prześle Ci określone prawnie informacje. Korzystając z naszych Usług, wyrażasz zgodę na naszą Politykę komunikacji elektronicznej , która opisuje, w jaki sposób przekazujemy Ci te informacje. Mówi, że możemy przesyłać Ci informacje drogą elektroniczną (na przykład e-mailem) zamiast wysyłać Ci wydruki (jest to lepsze dla środowiska) i że jej umowa elektroniczna jest tym samym, czym podpis na papierze.

5. Anulowanie
Anulowanie z Twojej strony. Nie chcielibyśmy widzieć, jak odchodzisz, ale możesz anulować swoje konto w Balkanica w dowolnym momencie.
Anulowanie przez Balkanica. Możemy zamknąć lub zawiesić Twoje konto (i każde konto, które Balkanica uzna za powiązane z Twoim) oraz Twój dostęp do Usług, jeśli mamy podstawy, aby sądzić, że Ty, Twoje treści lub korzystanie z Usług narusza nasze Warunki. Jeśli to zrobimy, ważne jest, abyś zrozumiał, że nie masz prawa ni umownego ni prawnego do dalszego korzystania z naszych Usług.
Balkanica zwykle powiadomi Cię, że Twoje konto zostało anulowane lub zawieszone, chyba że wielokrotnie naruszyłeś nasze Warunki lub mamy prawne lub regulacyjne powody, które uniemożliwiają nam powiadomienie Cię.
Jeśli Ty lub Balkanica anuluje Twoje konto, możesz stracić wszelkie informacje z nim powiązane, a także jego zawartość.
Możemy zaprzestać świadczenia Usług. Balkanica zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia jakichkolwiek Usług dla Ciebie, dowolnego lub wszystkich użytkowników, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, w tym te określone w zasadach Balkanica w ramach niniejszych Warunków użytkowania. Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za skutki, jakie jakiekolwiek zmiany w Usługach mogą mieć dla Ciebie, w tym za Twoje zyski lub zdolność do generowania dochodu za pośrednictwem Usług.
Przetrwanie. Warunki będą obowiązywać nawet po zakończeniu dostępu do Usługi lub zakończeniu korzystania z Usługi.

6. Gwarancje i ograniczenie odpowiedzialności
Kupowane przedmioty. Należy rozumieć, że Balkanica nie produkuje żadnych przedmiotów sprzedawanych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Importujemy i przechowujemy towary w naszym magazynie, a w większości przypadków dostarczamy je do Państwa naszymi samochodami ciężarowymi lub za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług logistycznych, dlatego Balkanica nie może zagwarantować ich jakości i bezpieczeństwa, a nawet legalności. Wszelkie roszczenia prawne związane z zakupionym przedmiotem należy kierować bezpośrednio do jego producenta. Zwalniasz firmę Balkanica od wszelkich roszczeń związanych ze sprzedanymi przedmiotami, które spowodowały obrażenia fizyczne (takie jak roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt).
Treści do których masz dostęp. Podczas korzystania z naszych Usług możesz napotkać materiały, które uznasz za obraźliwe lub nieodpowiednie. Zwalniasz nas z wszelkiej odpowiedzialności związanej z tymi treściami.
Usługi osób trzecich. Nasze Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, których nie posiadamy ani nie kontrolujemy (na przykład linki do Facebook, Instagram i Pinterest). Jest możliwe, że aby korzystać z niektórych naszych Usług może być również konieczne skorzystanie z produktów lub usług innych firm (takich jak kompatybilne urządzenie mobilne do korzystania z naszych aplikacji mobilnych). Uzyskując dostęp do usług stron trzecich, robisz to na własne ryzyko. Strony trzecie mogą poprosić Cię o wyrażenie zgody na ich własne warunki użytkowania. Balkanica nie jest stroną tych umów; są one wyłącznie między Tobą a stroną trzecią.
Promocje. Biorąc udział w specjalnej ofercie lub promocji, zgadzasz się, że nie będziesz mógł później twierdzić, że zasady tej specjalnej oferty lub promocji były niejednoznaczne.

GWARANCJA. BALKANICA STARA SIĘ, ABY NASZE USŁUGI BYŁY JAK NAJLEPSZE, ALE NIE JESTEŚMY PERFEKCYJNI I CZASAMI COŚ MOŻE POTOCZYĆ SIĘ ŹLE. UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE NASZE USŁUGI SĄ DOSTARCZANE “TAKIE, JAKIE SĄ” I BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI (WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ). WYRAŹNIE WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ORAZ WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI W ZAKRESIE WYKONANIA, PRZEBIEGU OBSŁUGI LUB KORZYSTANIA Z HANDLU. NIE GWARANTUJEMY, ŻE:
(I) USŁUGI BĘDĄ BEZPIECZNE I DOSTĘPNE W DOWOLNYM CZASIE I MIEJSCU;
(II) WSZELKIE WADY LUB BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE;
(III) USŁUGI BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH MATERIAŁÓW; LUB
(IV) REZULTATY KORZYSTANIA Z USŁUG SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA. KORZYSTASZ Z USŁUG WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE, ANI BALKANICA, NASI PRACOWNICY ANI DYREKTORZY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB DOCHODÓW, ANI ZA WSZELKIE USZKODZENIA WYNIKOWE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE, KTÓRE MOŻE WYNIKNĄĆ Z USŁUG LUB TYCH WARUNKÓW. W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BALKANICA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NIE PRZEKROCZY WIĘCEJ NIŻ STO (100 USD) DOLARÓW (USD) ANI KWOTY, KTÓRE ZAPŁACIŁ BALKANICE W OSTATNICH DWUNASTU MIESIĘCYACH. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZANIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE.

7. Odszkodowanie
Mamy nadzieję, że tak się nigdy nie stanie, ale jeśli Balkanica zostanie pozwana za coś, co zrobiłeś, zgadzasz się nas bronić i zadośćuczynić. Oznacza to, że będziesz bronić Balkanica (w tym któregokolwiek z naszych pracowników) i uchronisz nas przed wszelkimi roszczeniami prawnymi lub żądaniami (w tym opłatami prawników) wynikającymi z twoich działań, korzystania (lub niewłaściwego korzystania) z naszych Usług, nieprzestrzegania naszych Warunków lub naruszeniem przez Ciebie lub Twoje konto praw innej osoby.
Zastrzegamy sobie prawo do rozpatrywania naszej obrony prawnej według własnego uznania, nawet jeśli płacisz nam odszkodowanie, w takim przypadku zgadzasz się z nami współpracować, abyśmy mogli realizować naszą strategię.

8. Roszczenia z Balkanica
Jeśli jesteś na nas zdenerwowany, daj nam znać i mamy nadzieję, że uda nam się rozwiązać Twój problem. Ale jeżeli nie będziemy mogli, te zasady będą regulować wszelkie spory prawne związane z naszymi Usługami:
A. Prawo obowiązujące. Warunki podlegają prawu stanu New Jersey, bez względu na przepisy kolizyjne i przepisy prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki. Te przepisy będą obowiązywać bez względu na to, gdzie mieszkasz na świecie, ale jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi, możesz mieć prawo do ochrony wynikającej z obowiązkowych przepisów o ochronie konsumentów zawartych w lokalnym prawie dotyczącym ochrony konsumentów.
B. Arbitraż. Ty i Balkanica zgadzacie się, że wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Warunków lub z nimi związane, zostaną ostatecznie rozstrzygnięte w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu, w języku angielskim, zarządzanego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (“AAA”) zgodnie z jego Zasadami arbitrażu (“Zasady AAA”) w tym czasie (zasady te uznaje się za włączone przez odniesienie do tej sekcji, a od daty niniejszych Warunków można je znaleźć tutaj), chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. ** Arbitraż, w tym kwestie dotyczące progowej zdolności arbitrażowej sporu, będzie prowadzony przez jednego arbitra zgodnie z tymi zasadami. Orzeczenie w sprawie wyroku sądu polubownego może zostać wydane w dowolnym sądzie właściwym.
C. Koszty arbitrażu. Wszelkie uzasadnione opłaty za zgłoszenie AAA, opłaty administracyjne i opłaty arbitrażowe zostaną uiszczone zgodnie z Zasadami arbitrażu konsumenckiego. Jeśli wartość Twojego roszczenia nie przekracza 10.000 dolares USD, Balkanica zapłaci rozsądne opłaty za zgłoszenie, opłaty administracyjne i opłaty arbitrażowe związane z arbitrażem, chyba że arbiter uzna, że.Twoje roszczenie lub żądanie są niepoważne lub przedstawione w niewłaściwym celu.
D. Forum. Nasza siedziba znajduje się w New Jersey, więc wszelkie działania prawne przeciwko Balkanica związane z naszymi Usługami muszą być składane i prowadzone w hrabstwie Passaic w stanie New Jersey. W przypadku działań na podstawie Zasad AAA, postępowanie może zostać wszczęte w miejscu Twojego zamieszkania lub w hrabstwie Passaic w stanie New Jersey, a przesłuchania osobiste będą odbywać się w miejscu, które jest rozsądnie dogodne dla obu stron, biorąc pod uwagę jego możliwości w przypadku podróży i innych istotnych okoliczności. W przypadku jakichkolwiek działań, które nie podlegają arbitrażowi ani mediacji, użytkownik i Balkanica zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji sądu stanowego lub federalnego w hrabstwie Passaic w stanie New Jersey.
E. Wyjątek rządowy. Jeśli jesteś agentem lub podmiotem rządowym w Stanach Zjednoczonych korzystającym z Usług w ramach swoich oficjalnych obowiązków i nie możesz zgodnie z prawem wyrazić zgody na warunki zawarte w tej sekcji, warunki te Cię nie dotyczą. W takim przypadku Warunki i wszelkie związane z nimi działania będą podlegać prawu Stanów Zjednoczonych (bez odniesienia do kolizji praw), a w przypadku braku prawa federalnego oraz w zakresie dozwolonym przez prawo federalne, stan New Jersey.
F. Zmiany. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w sekcji “Roszczenia z Balkanica” po dacie ostatniej akceptacji Warunków, zmiany te nie będą miały zastosowania do jakichkolwiek roszczeń wniesionych w postępowaniu sądowym przeciwko Balkanica przed datą wprowadzenia zmian. Balkanica powiadomi Cię o istotnych zmianach w sekcji “Roszczenia z Balkanica” co najmniej 30 dni przed datą wejścia w życie zmiany. Jeśli nie zgadzasz się na zmienione Warunki, możesz wysłać do Balkanica pismo (w tym e-mail) lub zamknąć swoje konto w ciągu tych 30 dni. Odrzucając zmieniony warunek lub trwale zamykając konto, zgadzasz się na rozstrzyganie wszelkich sporów między Tobą a Balkanica zgodnie z postanowieniami tej sekcji “Roszczenia z Balkanica” od daty ostatniej akceptacji Warunków, w tym wszelkich zmian wprowadzonych przed odmową. Ponownie otwierając zamknięte konto lub tworząc nowe, zgadzasz się na przestrzeganie aktualnej wersji Warunków.

9. Zmiany warunków
Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki. Jeśli uważamy, że zmiany są istotne, na pewno poinformujemy Cię o tym, publikując zmiany za pośrednictwem Usług i / lub wysyłając e-mail lub wiadomość na ich temat. W ten sposób możesz zdecydować, czy chcesz nadal korzystać z Usług. Zmiany zaczną obowiązywać po opublikowaniu, chyba że określono inaczej. Jesteś odpowiedzialny za przeglądanie i zapoznanie się z wszelkimi zmianami. Korzystanie z Usług po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację zaktualizowanych Warunków.

10. Kilka dokładniejszych kwestii prawnych
Warunki, w tym wszystkie zasady, które składają się na Warunki, zastępują wszelkie inne umowy między Tobą a firmą Balkanica dotyczące Usług. W przypadku stwierdzenia, że jakakolwiek część Warunków jest niewykonalna, część ta będzie ograniczona do minimum niezbędnego do zachowania pełnej mocy i skuteczności Warunków. Nasz brak egzekwowania jakiejkolwiek części Warunków nie oznacza zrzeczenia się naszego prawa do późniejszego egzekwowania tej lub jakiejkolwiek innej części. Możemy scedować dowolne z naszych praw i obowiązków wynikających z Warunków.

11. Informacje kontaktowe
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Warunków, napisz do nas na adres info@balkanica.us.